Hajaasustuse programm 2014
Regionaaministri käskkiri 18.03.2014 nr 1-457
Hajaasustuse programmi avanemine
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine
Projekteerimistingimuste väljastamine
Kirjaliku nõusoleku väljastamine Kopli kinnistu vee- ja kanalisatsioonile
Hajaasustuse programmi taotluse hindamistulemuse kinnitamine
Hajaasustuse programmi rahajaotus kohalike ...
Valla garantiikiri osalemiseks hajaasustuse programmis
2014 aastal Hajaasustuse programmist toetatud taotlused
Matrossov-aruande kinnitamine