JÕULUTUNNELI projekti info

Heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda (vt lisa:http://menu.err.ee/v/uudised/tele/ce760e09-8bf5-4c4a-b863-575407b4cde2)

Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on muul moel ebavõrdses olukorras. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid. 

Selleks, et Avinurme vallas elavad lapsed saaks lisavahendeid oma annete arendamiseks ja vaba aja sisustamiseks, palume esitada vastav taotlus.

Esitatud taotluste põhjal koostab Lastekaitse Liidu üldkomisjon, kuhu kuuluvad muuhulgas Eesti Rahvusringhääling, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Noorsootöö Keskus, üle-eestilise nimekirja. Selle alusel sõlmitakse kohalike omavalitsustega stipendiumilepingud. Sihttoetus kantakse kohaliku omavalitsuse arveldusarvele. KOV ostab vajalikud vahendid või tasub teenuse eest. Taolise annetuste jaotusskeemi on heaks kiitnud ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

 Alates 18.12.2014 on projekti kohta käiv informatsioon saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee märksõnaga „Jõulutunnel“. Täpsem teave ja põhjalikumad juhtnöörid heategevusprojekti läbiviimiseks on lisatud kirja manusesse.

 

Jõulutunnel-kriteeriumid
Taotluse vorm