JÕULUTUNNELI projekti info

JÕULUTUNNELI projekti info

Heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda (vt lisa:http://menu.err.ee/v/uudised/tele/ce760e09-8bf5-4c4a-b863-575407b4cde2)

Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on muul moel ebavõrdses olukorras. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid. 

Selleks, et Avinurme vallas elavad lapsed saaks lisavahendeid oma annete arendamiseks ja vaba aja sisustamiseks, palume esitada vastav taotlus.

Esitatud taotluste põhjal koostab Lastekaitse Liidu üldkomisjon, kuhu kuuluvad muuhulgas Eesti Rahvusringhääling, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Noorsootöö Keskus, üle-eestilise nimekirja. Selle alusel sõlmitakse kohalike omavalitsustega stipendiumilepingud. Sihttoetus kantakse kohaliku omavalitsuse arveldusarvele. KOV ostab vajalikud vahendid või tasub teenuse eest. Taolise annetuste jaotusskeemi on heaks kiitnud ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

 Alates 18.12.2014 on projekti kohta käiv informatsioon saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee märksõnaga „Jõulutunnel“. Täpsem teave ja põhjalikumad juhtnöörid heategevusprojekti läbiviimiseks on lisatud kirja manusesse.

 

Finally I found good backing to my idea about best hosting web and was able to do proper research. This is the fact, that there are exellent what is the best web hosting available, but they are hard to find at first place. Purified knowledge, which offers deep understanding of the best web hosting longer if you want UK hosting, araweb.co.uk is best because I understand now website hosting best much better and new perspective for my websites are all up now and are not breaking down. therefore web hosting provider really matters, whatever they say! Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme