Korraldatud jäätmevedu Ida-Eestis Peipsiäärsetes valdades ja Mustvee linnas
Vastavalt Jäätmeseadus § 66-le on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare vallale ning Mustvee ja Kallaste linnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumise.
Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a. pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele, vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo perioodi algust-korraldatud jäätmeveo (edaspidi KOJV) paketi (infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik). Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale. Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub Torma ja Tabivere vallas ning Kallaste linnas septembrikuus. Täpsemast ajast ja asukohast teavitatakse täiendavalt valla või linna kodulehel.
Palume pikaajalistel vabastatutel ning ühismahuti kasutajatel võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, et uueks veoperioodiks taotleda vabastust ning ühismahuti kasutamist.
Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 8,05 € ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 9,66 € koos käibemaksuga.