Arengukava ülevaatamine ja eelarvestrateegia
Eelarvestrateegia 2015-2018

Eelarvestrateegia seletuskiri

Eelarvestrateegia 2015-2018 valdkonniti
Avinurme valla arengukava 2013-2022
Lisa volikogu 30.10.2014.a.protokollile nr 16
Selgitus valla arengukava ja eelarvestrateegia seostest