Järgmine volikogu istung toimub 20.märtsil 2013
Päevakorras: 
1.Vallavalitsuse  uue koosseisu kinnitamine. 
Heli  Kalaus on valitsuse liikmest tagasi astunud 14.12.2012.a.
Vallavanem esitab  vallavalitsuse uueks liikmeks  sotsiaalnõunik Tiina Tuur´i. 
Ettepanek : Kinnitada vallavalitsus koosseisus:
vallavanem
Raivo Reisenbuk
Liikmed: Arvi Liiv, Hans Mõttus,
Mai Tooming, Tiina Tuur
  
2.Valla 2013 aasta eelarve. 

3.Avinurme Vallavalitsuse ( ametiasutusena ) teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. 

4.Avinurme Vallavalitsuse ( ametiasutusena ) palgajuhendi kinnitamine. Päevakorrapunktid 3 ja 4 tulenevad uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisest 1.aprillist 2013.a. 

5.Vallavalitsuse info 
Vallavanema puhkuseavaldus

6.Komisjonide tegemised 

7.MitmesugustAS Emajõe Veevärk ettepanekud