Järgmine volikogu istung toimub 20.märtsil 2013

Järgmine volikogu istung toimub 20.märtsil 2013
Päevakorras: 
1.Vallavalitsuse  uue koosseisu kinnitamine. 
Heli  Kalaus on valitsuse liikmest tagasi astunud 14.12.2012.a.
Vallavanem esitab  vallavalitsuse uueks liikmeks  sotsiaalnõunik Tiina Tuur´i. 
Ettepanek : Kinnitada vallavalitsus koosseisus:
vallavanem
Raivo Reisenbuk
Liikmed: Arvi Liiv, Hans Mõttus,
Mai Tooming, Tiina Tuur
  
2.Valla 2013 aasta eelarve. 

3.Avinurme Vallavalitsuse ( ametiasutusena ) teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. 

4.Avinurme Vallavalitsuse ( ametiasutusena ) palgajuhendi kinnitamine. Päevakorrapunktid 3 ja 4 tulenevad uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisest 1.aprillist 2013.a. 

5.Vallavalitsuse info 
Vallavanema puhkuseavaldus

6.Komisjonide tegemised 

7.MitmesugustAS Emajõe Veevärk ettepanekud   
I really enjoyed reading of best web hosting articles, because they explain those complex things in really simple terms. However I found out, that most reliable are those providers which do not advertise much. See best hosting web and dicover best companies. Purified knowledge, which offers deep understanding of what is the best web hosting pick up recommend this company for UK web hosting because I understand now the best web hosting much better and remarkable results mostly for long time use. I used top web hosting for myself and suggest also for you. Hea ja efektiivse kodulehe valmistamist saab tellida aara.ee disainibüroo käest ja siis on täiesti kindel, et korraliku kodulehe valmistamine läheb korda ja nii saab juurde tellida ka kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks, kusjuures otsingutele optimeeritud kodulehe tegemine on juba hinnas sees. Kui plaanis on hea ja töötava veebilehe tegemine, siis tasub kodulehe tegijate käest tellida kohe tootekataloogiga kodulehe tegemine, et saaks ka tooteid ja kaupu üles laadida.
Võidu 9, Avinurme alevik, Ida-Virumaa 42101, tel. +372 339 7431, avinurme