Avaliku ürituse korraldamise kord

Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/401102014046

Avaliku ürituse korraldamise taotlus PDF
Avaliku ürituse korraldamise taotlus Wordis