Avinurme aleviku Võidu tänav L6 detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine
Avinurme aleviku Võidu tänav L6 detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine