LASTEAIA direktori konkurss
Avinurme Vallavalitsus kuulutab välja konkursiAvinurme Lasteaed Naerulind ( Põllu tn 1 Avinurme Ida-Virumaa ) direktori valimiseks. Töö kirjeldus:

lasteaia juhtimine, majandustegevuse koordineerimine, õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine. 

Nõudmised kandidaadile:

Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.esinemisjulgus ja läbirääkimisoskus, hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus; 
teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest; 
eesti ja ühe võõrkeele oskus (suhtlustasandil); 
arvuti kasutamise oskus; 

Kandidaadil tuleb esitada:

kirjalik avaldus, elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks 

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg:

kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata või esitada hiljemalt 29. august 2014 kella 12.00-ks Avinurme Vallavalitsuse kantseleisse (Võidu 9, Avinurme, Ida-Virumaa 42101) või saata digitaalselt allkirjastatult meilile avinurme
Avinurme lasteaia direktori konkursi väljakuulutamine
Avinurme lasteaia direktori konkursi korraldamise kord