Avalikud konkursid
Konkurss Avinurme Gümnaasiumi direktori leidmiseks
Avaliku konkursi korraldamise kord
Konkursi väljakuulutamine
Kooli direktori valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Avinurme Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
Konkurss Avinurme Lasteaed Naerulind direktori leidmiseks
Avinurme lasteaia direktori konkursi korraldamise kord
Avinurme lasteaia direktori konkursi väljakuulutamine
Lasteaia direktori valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Avinurme lasteaia direktori uue konkursi väljakuulutamine